Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3

Số lượt truy cập: 428938

Hợp tác quốc tế

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM - THS. NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT DO SEAMEO SEN TỔ CHỨC 24/03/2023
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM - THS. NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT DO SEAMEO SEN TỔ CHỨC
THÔNG BÁO TẬP HUẤN VỚI CÁN BỘ NGHIÊN CỨU TẠI VIỆN GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT QUỐC GIA HÀN QUỐC 07/03/2023
THÔNG BÁO TẬP HUẤN VỚI CÁN BỘ NGHIÊN CỨU TẠI VIỆN GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT QUỐC GIA HÀN QUỐC
THÔNG BÁO TẬP HUẤN VỚI DIỄN GIẢ NƯỚC NGOÀI 04/11/2022
THÔNG BÁO TẬP HUẤN Chuyên đề: OCCUPATIONAL THERAPY: TEACHING AND STRATEGY
Happy birthday SEAMEO SEN for 10th Anniversary! 18/06/2022
HAPPY BIRTHDAY SEAMEO SEN FOR 10TH ANNIVERSARY  
THƯ MỜI KỈ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP SEMEOSEN 17/06/2022
THƯ MỜI KỈ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP SEMEOSEN  
TT Giáo dục Đặc biệt Hải Dương đến thăm và làm việc tại trường GENIUS KURNIA, Malaysia 28/04/2022
TT GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT HẢI DƯƠNG ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG GENIUS KURNIA
LỜI CẢM ƠN! 22/03/2022
TẬP HUẤN GIẢI PHÁP VỚI TRẺ CÓ HỘI CHỨNG DOWN
HỘI THẢO QUỐC TẾ: CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC – HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI BỀN VỮNG 18/03/2022
HỘI THẢO QUỐC TẾ: CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC - HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI BỀN VỮNG
TẬP HUẤN GIẢI PHÁP VỚI TRẺ CÓ HỘI CHỨNG DOWN 18/03/2022
TẬP HUẤN GIẢI PHÁP VỚI TRẺ CÓ HỘI CHỨNG DOWN  HANDLING STUDENTS WITH DOWN SYNDRONE
Hội Thảo Quốc Tế Về Công Nghệ Giáo Dục: Hướng Tới Tương Lai Bền Vững 09/03/2022
International Conference  Educational Technology: Toward Sustainable Future Hội Thảo Quốc Tế Về Công Nghệ Giáo Dục: Hướng Tới Tương Lai Bền Vững
THAM GIA ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠO TẠI SEAMEO SEN 12/10/2021
THAM GIA ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠO TẠI SEAMEO SEN
Khóa đào tạo giáo viên trực tuyến UNESCO-GPE-SEAMEO - SEAMEO SEN 01/09/2021
Khóa đào tạo giáo viên trực tuyến UNESCO-GPE-SEAMEO - SEAMEO SEN