Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 8

Số lượt truy cập: 366790

Hội Thảo Quốc Tế Về Công Nghệ Giáo Dục: Hướng Tới Tương Lai Bền Vững

09/03/2022

Số lượt xem: 495

International Conference  Educational Technology: Toward Sustainable Future
Hội Thảo Quốc Tế Về Công Nghệ Giáo Dục: Hướng Tới Tương Lai Bền Vững
Description: The Vietnam Institute of Educational Sciences (VNIES) will host the first International Conference on Educational Technology (ICET2022) in Hanoi, Vietnam, on March 10th and 11th , 2021. The conference aims to provide an international forum for researchers, educational managers, and educators in the ASEAN region and around the world to share and discuss digital literacy, the role of technology in teaching and learning, technology applications in education, technology for inclusion, and best practices with the following information:
o Time: Thursday and Friday, 10th and 11th March 2022
o Venue: The Vietnam National Institute of Educational Sciences, 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
o Form: Offline and Online.
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về Công nghệ Giáo dục - Hướng tới tương lai bền vững vào ngày 10 và 11/3/2022. Hội thảo tập trung vào 3 nội dung chính: 
1/ Phát triển năng lực số cho học sinh và giáo viên; 
2/ Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy; 
3/ Công nghệ giúp thu ngắn khoảng cách trong giáo dục cho học sinh có nhu cầu đặc biệt. Chương trình bao gồm các bài trình bày và một phiên thảo luận bàn tròn với các thông tin như sau:
o Thời gian: thứ Năm và thứ Sáu ngày 10 và 11/3/2022
o Địa điểm: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
o Hình thức: trực tiếp và trực tuyến.