Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3

Số lượt truy cập: 439912

BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI CẤP VIỆN

14/12/2022

Số lượt xem: 782

BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI

SỬ DỤNG NEUROFEEDBACK TRONG ĐÁNH GIÁ VÀ CAN THIỆP TRẺ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM

Ngày 14/12/2022, tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Nhóm nghiên cứu đề tài: SỬ DỤNG NEUROFEEDBACK TRONG ĐÁNH GIÁ VÀ CAN THIỆP TRẺ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM đã bảo vệ thành công. Đề tài được Hội đông Khoa học thông qua, ghi nhận đây là một đề tài mới tại Việt Nam. Bộ công cụ đánh giá NFB thực sự là hữu hiệu trong đánh giá trẻ rối loạn phát triển. Phương pháp can thiệp đã minh chứng được những thay đổi trong quá trình can thiệp trẻ.
Các thành viên của Trung tâm tham gia đề tài bao gồm:
- TS. Nguyễn Thị Lan Anh
- ThS. Nguyễn Xuân Tuấn Anh
- CN. Nguyễn Thị Hương Giang