Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1

Số lượt truy cập: 439932

CHUẨN ĐOÁN ĐÁNH GIÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NEURO FEEDBACK

10/09/2020

Số lượt xem: 2273

NEURO SCIENCE REPOST

Báo cáo phân tích: Phạm Văn Long

D.O.P: 28 - 01 - 2012

Hình 1: Ý nghĩa của Brainware Test

 

Hình 2: Những thay đổi của bộ não ở tuổi vị thành niên

 

Hình 3: Đồ thị sóng não

 

Hình 4: Sự biến động của sóng

 

Hình 5: Mức độ kích thích của não và sự căng thẳng của cơ thể 

 

Hình 6: Thống kê tỉ lệ sóng Alpha, Beta và  Xu hướng hành vi 

 

Hình 7: Xu hướng cảm xúc và sự cân bằng của não

 

Hình 8: Phân tích khả năng kiểm soát bản thân

 

Hình 9: Kết luận đánh giá và lời khuyên

Nguồn: Nguyễn Thị Lan Anh