Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 23

Số lượt truy cập: 336104

TẬP HUẤN VỀ TÍCH HỢP PHẢN XẠ VÙNG MẶT

22/05/2023

Số lượt xem: 1420

Không ngừng thay đổi, tìm tòi, học hỏi, đa dạng và sáng tạo trong thực hiện can thiệp và hỗ trợ trẻ tại Trung tâm - Đó luôn là tiêu chí trong đào tạo và học tập thường xuyên của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Hải Dương.
Dưới đây là một số hình ảnh tập huấn chuyên môn chủ đề: TÍCH HỢP PHẢN XẠ VÙNG MẶT - Do Mrs. Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Chi nhánh Cẩm Giàng thực hiện đào tạo, ngày 20/5/2023.  
#Taphuanchuyenmon
#TrungtamGiaoducDacbietHaiDuong
#GoldTimeEducation