Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 14

Số lượt truy cập: 336050

Chiến lược phát triển

17/09/2017

Số lượt xem: 1873

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM

 

1. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên của của Trung tâm.

2. Củng cố và phát triển chư­ơng trình can thiệp, hỗ trợ giáo dục hoà nhập cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

3. Duy trì hoạt động có hiệu quả của Trung tâm.

4. Tuyển sinh, mở rộng thêm đối tượng và tăng thêm số lượng trẻ đến can thiệp.

5. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác Phát hiện sớm và Can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

6. Triển khai quy mô bồi dưỡng đội ngữ cán bộ – giáo viên làm công tác chăm sóc – giáo dục trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

7. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên của Trung tâm.

8. Tiếp tục mở rộng quan hệ ngoại giao với các đơn vị, tổ chức trong nước và Quốc tế nhằm phát huy nội lực và kêu gọi sự giúp đỡ.